Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình duyệt tên con gái bắt đầu bằng mẫu tự I
RSS
 
Nữ
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: White stone.
Tên Giống Giống: Izusa; 
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
1 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Hebrew 
Có nghĩa là: God's salvation.
Tên Giống Giống: Izso;Izsak; 
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: Irish form of Isolda.
Tên Giống Giống: Izehar;Izett; 
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Flourishing. Blooming..
Tên Giống Giống: Izdihar; 
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Spanish 
Có nghĩa là: Reference to the Virgin Mary.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Spanish 
Có nghĩa là: Star.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Spanish 
Có nghĩa là: Star.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Spanish 
Có nghĩa là: Star.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Hebrew 
Có nghĩa là: Devoted to God.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Portuguese 
Có nghĩa là: Variant of Elizabeth. My God is bountiful;God of plenty.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: Polish form of Yvonne: bow of yew.
Tên Giống Giống: Iwona; 
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: A climbing evergreen ornamental plant.
Tên Giống Giống: Ivy;Ivyanne; 
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Ivy
Nữ
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Faithfulness. This name is derived from the plant name.
Tên Giống Giống: Ivyanne;Ivy; 
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: White; pure. Reference to creamy-white color of ivory; or to the hard tusk used for carving fine art and jewelry.
Tên Giống Giống: Ivon;Ivonne;Ivory;Ivo;Ivor; 
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 242
Mỗi trang: