Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Tìm tên bắt đầu bằng mẫu tự G
RSS
 
Nữ
Xuất xứ: Danish 
Có nghĩa là: Warring.
Tên Giống Giống: Gytha; 
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Wanderer.
Tên Giống Giống: Gypsy; 
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: One of the Horae.
Tên Giống Giống: Gymir;Gymnasia; 
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Gilded.
Tên Giống Giống: Gyles;Gylda;Gyldan; 
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Gilded.
Tên Giống Giống: Gylda;Gyles;Gyldan; 
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Norse 
Có nghĩa là: Warlike.
Tên Giống Giống: Gyda; 
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: White. Fair. Happiness. Blessed.
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: White.
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: Blessed.
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: White. Fair. Happiness. Blessed.
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: White, happiness, blessed. Also a North Wales county name.
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Fair; blessed.
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: Of the white brow.
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: White browed.
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 1213
Mỗi trang: