Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Tìm tên bắt đầu bằng mẫu tự Q
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Variant of Qutb: Pivot. Pole. Axis. Celebrity..
Tên Giống Giống: Qutaybah Qutub Qutb  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Pivot. Pole. Axis. Celebrity..
Tên Giống Giống: Qutaybah Qutb Qutub  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Irritable. Impatient..
Tên Giống Giống: Qutub Qutb Qutaybah  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Martyr. Sacrificed..
Tên Giống Giống: Qurban Qurbaan  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Variant of Qurban: Martyr. Sacrificed..
Tên Giống Giống: Qurbaan Qurban  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: Born fifth.
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Variant of Quentin 'fifth.' Surname.
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Variant of Quentin 'fifth.' Surname.
Tên Giống Giống: Quinn Quickly Quint Quibilah Quincey Quinnell Quince Quintina Quin Quintus  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: Fifth.
Tên Giống Giống: Quigley Quinby Quickly Quintrell Quin Quies Quilinus Quinta Quincy Quinlan  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Variant of Quentin 'fifth.' Surname.
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Gaelic 
Có nghĩa là: Counsel. Variant of Quinn.
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: Wise.
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Gaelic 
Có nghĩa là: Shaped as a well. Counsel. Variant of Quinn.
Tên Giống Giống: Quintin Quigley Quince Quintus Quintina Quinlan Quinn Quin Quincey Quincy  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Fifth. Derived from Roman clan name.
Tên Giống Giống: Quintrell Quince Quinby Quincey Quinlan Quin Quinton Quincy Quickly Quint  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 68
Mỗi trang: