Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Tìm tên bắt đầu bằng mẫu tự Z
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: Conquering protection.
Tên Giống Giống: Zygmunt  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: The posts of a door, splendor, beauty.
Tên Giống Giống: Zuzanny Zuzims  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: The Almighty is my rock and strength
Tên Giống Giống: Zuri Zurine Zurishaddai Zuriel Zuria Zurie Zurina Zur  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: Rock or strength of God
Tên Giống Giống: Zuri Zurishaddai Zuria Zurina Zuriel Zurie Zurine Zur  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Zur
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: Stone; rock; that besieges
Tên Giống Giống: Zuri Zurishaddai Zurine Zur Zuria Zurina Zurie Zuriel  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: That beholds, observes, watches, roof, covering
Tên Giống Giống: Zuph  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Variant of Ulkifl: The Biblical Ezekiel is the English language equivalent..
Tên Giống Giống: Zulima Zuleika Zulkifl Zulema  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Arabic 
Có nghĩa là: peace;tranquility. Variant of Salome or Solomon.
Tên Giống Giống: Zulima Zulkifl Zulema Zuleika  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Appearing. Arising..
Tên Giống Giống: Zuhayr Zuhur Zuhoor Zuhra Zuhr  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Variant of Zuhur: Appearing. Arising..
Tên Giống Giống: Zuhr Zuhur Zuhra Zuhoor Zuhayr  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Arabic 
Có nghĩa là: Sparkling.
Tên Giống Giống: Zuhur Zuhra Zuhayr Zuhr Zuhoor  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Egyptian 
Có nghĩa là: Strong.
Tên Giống Giống: Zuberi Zubaidah Zubaida  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: Little, small.
Tên Giống Giống: Zuar  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Teutonic 
Có nghĩa là: Victorious defender.
Tên Giống Giống: Zsiga Zsigmond  
1665 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 205
Mỗi trang: