Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Tên Được Yêu Thích
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: That fasts, their eagerness.
Tên Giống Giống: Ozem  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Wyn
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Handsome.
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Puw
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Welsh form of Pugh 'son of Hugh'.
Tên Giống Giống: Puw  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: French 
Có nghĩa là: Yew; archer.
Tên Giống Giống: Yves Yvette Yvet  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hebrew 
Có nghĩa là: God is my rock.
Tên Giống Giống: Tzuriel  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Farmer.
Tên Giống Giống: Yurik Yurii Yuriko Yura Yuri Yure Yurochka  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Pyt
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: From the Pit.
Tên Giống Giống: Pythia Pyt  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Diminutive of Oswald: Divine power.
Tên Giống Giống: Ozzi Ozzie Ozzy  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Norse 
Có nghĩa là: Son of Thorleif.
Tên Giống Giống: Ozur  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Zur
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: Stone; rock; that besieges
Tên Giống Giống: Zuri Zurishaddai Zurine Zur Zuria Zurina Zurie Zuriel  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Gaelic 
Có nghĩa là: Owns many horses.
Tên Giống Giống: Ahern Ahelia Ahelie Ahebban Aherne Ahearn Aheawan Ahellona Aherin  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African 
Có nghĩa là: Born at night. (Swahili).
Tên Giống Giống: Nuri Nureen Nuruddin Nurita Nuru Nurin Nur Nurit Nureet Nura  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Welsh form of Pierce 'rock'.
Tên Giống Giống: Pyrenie Pyrene Pyrena Pyrrhus Pyramus Pyrrha Pyrs  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Just..
Tên Giống Giống: Aadeel Aadam Aadi Aaditva Aadil Aadila  
1604 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 22649
Mỗi trang: 
Yêu Thích