Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Tên Mới Đăng
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Chinese 
Có nghĩa là: Tên này có nghĩa là họ Hoàng tên Bruce, chữ lót là Cơ. Tên họ này thuộc dòng dõi nhà Đoàn Dự trong phim Cô Gái Đồ Long đấy. Cháu ngoại nhà Hoàng Phi Hùng.
Tên Giống Giống: hoàng phi hùng 
1664 ngày trước · Từ Bruce
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: White stone.
Tên Giống Giống: Izusa; 
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
1 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Hebrew 
Có nghĩa là: God's salvation.
Tên Giống Giống: Izso;Izsak; 
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: Irish form of Isolda.
Tên Giống Giống: Izehar;Izett; 
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Flourishing. Blooming..
Tên Giống Giống: Izdihar; 
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Spanish 
Có nghĩa là: Reference to the Virgin Mary.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Spanish 
Có nghĩa là: Star.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Spanish 
Có nghĩa là: Star.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Spanish 
Có nghĩa là: Star.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Hebrew 
Có nghĩa là: Devoted to God.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Portuguese 
Có nghĩa là: Variant of Elizabeth. My God is bountiful;God of plenty.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: Polish form of Yvonne: bow of yew.
Tên Giống Giống: Iwona; 
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: A climbing evergreen ornamental plant.
Tên Giống Giống: Ivy;Ivyanne; 
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Ivy
Nữ
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Faithfulness. This name is derived from the plant name.
Tên Giống Giống: Ivyanne;Ivy; 
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 22649
Mỗi trang: 
Mới Nhất