Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Tên Mới Đăng
RSS
 
Nữ
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: White; pure. Reference to creamy-white color of ivory; or to the hard tusk used for carving fine art and jewelry.
Tên Giống Giống: Ivon;Ivonne;Ivory;Ivo;Ivor; 
1600 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: French 
Có nghĩa là: Variant of Yvonne. Yew. Archer.
Tên Giống Giống: Ivory;Ivor;Ivon;Ivonne;Ivo; 
1600 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: A climbing evergreen ornamental plant.
Tên Giống Giống: Ivie; 
1600 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Spanish 
Có nghĩa là: Variant of Yvette.
Tên Giống Giống: Ivette;Iver;Iven;Ives;Ive;Ivey; 
1600 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Czechoslovakian 
Có nghĩa là: Feminine of Ivan.
1600 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Czechoslovakian 
Có nghĩa là: Feminine of Ivan.
1600 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Hebrew 
Có nghĩa là: Gift from God.
1600 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Czechoslovakian 
Có nghĩa là: Feminine of Ivan.
1600 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: A climbing evergreen ornamental plant.
1600 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Iva
Nữ
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: A climbing evergreen ornamental plant.
1600 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: Youthful.
Tên Giống Giống: Iulius;Iulus;Iulia; 
1600 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: Young.
Tên Giống Giống: Iulius;Iulus;Iulia; 
1600 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Spanish 
Có nghĩa là: Hope.
Tên Giống Giống: Itxaro; 
1600 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: Sturdy oak.
Tên Giống Giống: Iturea;Ituha; 
1600 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
15-28 của 22649
Mỗi trang: 
Mới Nhất