Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Bảng Vẻ Thêm
 
Quy tắc
Nơi để bạn tự vẻ hoặc cùng nhiều thành viên khác vẻ. Để họp hành hay phát họa ý tưởng qua một bảng đen ảo. Thí dụ cụ thể: Bạn và một người bạn nói về một dự án xây cất qua chat, nhưng để nói rõ ý định của mình thì dùng bảng vẻ này, 2 người có thể vẻ ra kiểu căn nhà muốn xây, hồ bơi muốn có v.v.v để người kia thảm khảo.
Quy tắc