Home
Chat Videos Forum
Sounds Photos Ads Members Stories Recipes Locations Blogs Events More
 
Recently Added Events
RSS
 
Lễ tạ ơn của Blog Việt Kiều được tổ chức tại :   14221 Euclid StSte BGarden Grove, CA 92843 (714) 636-5107   Vào ngày 21 tháng 11 năm 2012 lúc 9 giờ đêm. Xin mời các bạn gần xa tham gia.  Đồng chí Cu Lì sẻ làm chủ xị vụ này, chỉ thư giản giải trí thôi không chơi đĩ.
3506 days ago
Cà Phê Dĩ Vãng, Garden Grove, United States
1
Recently Added