Home
Chat Videos Forum
Sounds Photos Ads Members Stories Recipes Locations Blogs More
 
Browse Locations By Tag: bạc liêu
RSS
 
Bạc Liêu là một tỉnh thuộc duyên hải vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm trên bán đảo Cà Mau, miền đất cực Nam của Việt Nam. Tỉnh được thành lập ngày 20 tháng 12 năm 1899, chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 1900. Năm 1956, tỉnh Bạc Liêu bị giải thể nhập vào tỉnh Ba Xuyên. Năm 1964, tỉnh Bạc …
Categories: Thông Tin Chung
0 persons here · 1 persons been here · 0 persons going here
3077 days ago · From nụ hồng