Home
Chat Videos Forum
Sounds Photos Ads Members Stories Recipes Locations Blogs More
 
Browse Recipe By Category: Món Kỳ Trân Dị Bảo
RSS
 
Trước tiên để chọn vịt để thịt và làm món các bạn nên chọn con vịt nào mà khỏe, mượt lông, chọn vịt có trọng lượng khoảng 1,2 - 1,5kg, vịt thường ngon hơn sau mỗi mùa vụ lúa, đặc biệt khoảng tháng 6, tháng 7. vịt phải thả đồng ( vì vịt nuôi trên cạn thường hôi )
Cuisine: unknown
3126 days ago · From ythathiet