Home
Chat Videos Forum
Sounds Photos Ads Members Stories Recipes Locations Blogs More
 
Browse Alphabetically
Browse Stories By Category: Thơ Ca Dao
RSS
 
Nhận được thư em lúc nhá nhem, Mừng mừng tủi tủi mở ra xem Trong thư em viết dăm ba chữ: "Anh ơi ngày mai nó lấy em".
Categories: Thơ Ca Dao 
2855 days ago · From Truyện Việt Kiều
Biết rằng dạ có vấn vương Để tôi cậy mối tìm đường sang chơi.
Categories: Thơ Ca Dao 
2855 days ago · From Truyện Việt Kiều
Thấy anh như thấy mặt trời Chói chang khó ngó, trao lời khó trao.
Categories: Thơ Ca Dao 
2855 days ago · From Truyện Việt Kiều
Phận em sao lắm dở dang Cầm tiêu tiêu gẫy, cầm đàn đứt dây.
Categories: Thơ Ca Dao 
2855 days ago · From Truyện Việt Kiều
Ra về lòng lại dặn lòng Chanh chua chớ phụ, ngọt bòng chớ ham.
Categories: Thơ Ca Dao 
2855 days ago · From Truyện Việt Kiều
Ước gì sông rộng một gang Bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi.
Categories: Thơ Ca Dao 
2855 days ago · From Truyện Việt Kiều
Đôi ta như lửa mới nhen Như trăng mới mọc, như đèn mới khêu.
Categories: Thơ Ca Dao 
2855 days ago · From Truyện Việt Kiều
Đồng Đăng có phố Kì Lừa, Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.
Categories: Thơ Ca Dao 
2886 days ago · From Truyện Việt Kiều
Yêu em anh cũng muốn vô Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang
Categories: Thơ Ca Dao 
2886 days ago · From Truyện Việt Kiều
Xa xôi em chớ ngại ngùng Xa người xa tiếng nhưng lòng không xa
Categories: Thơ Ca Dao 
2886 days ago · From Truyện Việt Kiều
Vạn Niên(1) là Vạn Niên nào Thành xây xương lính, hào đào máu dân
Categories: Thơ Ca Dao 
2886 days ago · From Truyện Việt Kiều
Uốn tre uốn thuở còn măng Dạy vợ dạy thuở băn khoăn mới về
Categories: Thơ Ca Dao 
2886 days ago · From Truyện Việt Kiều
Thấy cô yếm thắm răng đen Nam mô di phật những quên mất chùa
Categories: Thơ Ca Dao 
2886 days ago · From Truyện Việt Kiều
Sa chân bước xuống ruộng dưa Dẫu ngay cho chết cũng ngờ người gian
Categories: Thơ Ca Dao 
2886 days ago · From Truyện Việt Kiều
1-14 of 30
Per page: