Home
Chat Videos Forum
Sounds Photos Ads Members Stories Recipes Locations Blogs More
 
Browse Alphabetically
Browse Stories By Category: Thơ Tục Ngữ
RSS
 
Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2880 days ago · From Truyện Việt Kiều
Xem bói ra ma, quét nhà ra rác
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2880 days ago · From Truyện Việt Kiều
Uống nuoc nho nguon
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2880 days ago · From Truyện Việt Kiều
Tiên học lễ hậu học văn
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2880 days ago · From Truyện Việt Kiều
Sinh lão bệnh tử
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2883 days ago · From Truyện Việt Kiều
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2883 days ago · From Truyện Việt Kiều
Rau nào sâu nấy
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2883 days ago · From Truyện Việt Kiều
Quýt làm cam chịu
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2883 days ago · From Truyện Việt Kiều
Phép vua thua lệ làng.
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2883 days ago · From Truyện Việt Kiều
Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2883 days ago · From Truyện Việt Kiều
Ông nói gà, bà nói vịt
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2883 days ago · From Truyện Việt Kiều
Oán không giải được oán
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2883 days ago · From Truyện Việt Kiều
Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2884 days ago · From Truyện Việt Kiều
Một sự nhịn chín điều lành
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2884 days ago · From Truyện Việt Kiều
1-14 of 22
Per page: 
1