Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Thêm
 
Trình Duyệt Theo Mẫu Tự
Tìm Truyện-Thơ Theo Chuyên Mục Thơ Tục Ngữ
RSS
 
Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
Chuyên mục: Thơ Tục Ngữ 
1506 ngày trước · Từ Truyện Việt Kiều
Xem bói ra ma, quét nhà ra rác
Chuyên mục: Thơ Tục Ngữ 
1506 ngày trước · Từ Truyện Việt Kiều
Uống nuoc nho nguon
Chuyên mục: Thơ Tục Ngữ 
1506 ngày trước · Từ Truyện Việt Kiều
Tiên học lễ hậu học văn
Chuyên mục: Thơ Tục Ngữ 
1506 ngày trước · Từ Truyện Việt Kiều
Sinh lão bệnh tử
Chuyên mục: Thơ Tục Ngữ 
1509 ngày trước · Từ Truyện Việt Kiều
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Chuyên mục: Thơ Tục Ngữ 
1509 ngày trước · Từ Truyện Việt Kiều
Rau nào sâu nấy
Chuyên mục: Thơ Tục Ngữ 
1509 ngày trước · Từ Truyện Việt Kiều
Quýt làm cam chịu
Chuyên mục: Thơ Tục Ngữ 
1509 ngày trước · Từ Truyện Việt Kiều
Phép vua thua lệ làng.
Chuyên mục: Thơ Tục Ngữ 
1509 ngày trước · Từ Truyện Việt Kiều
Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác
Chuyên mục: Thơ Tục Ngữ 
1509 ngày trước · Từ Truyện Việt Kiều
Ông nói gà, bà nói vịt
Chuyên mục: Thơ Tục Ngữ 
1509 ngày trước · Từ Truyện Việt Kiều
Oán không giải được oán
Chuyên mục: Thơ Tục Ngữ 
1509 ngày trước · Từ Truyện Việt Kiều
Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
Chuyên mục: Thơ Tục Ngữ 
1510 ngày trước · Từ Truyện Việt Kiều
Một sự nhịn chín điều lành
Chuyên mục: Thơ Tục Ngữ 
1510 ngày trước · Từ Truyện Việt Kiều
1-14 của 22
Mỗi trang: 
1