Home
Chat Videos Forum
Sounds Photos Ads Members Stories Recipes Locations Blogs More
 
Browse Alphabetically
Browse Stories By Category: Truyện Kiếm Hiệp
RSS
 
Đây là một truyện cổ, câu chuyện yêu thương khiến người ta không thể không xao lòng, bất chợt như lạc vào thế giới đầy xúc cảm, yêu thương. Ngũ hoàng tử phong lưu thành tính cũng thua trên tay nữ nhân!
Categories: Truyện Kiếm Hiệp 
2850 days ago · From Truyện Việt Kiều
Hồi 1 Máu Nhuộm Chu Gia Trang
Categories: Truyện Kiếm Hiệp 
2873 days ago · From Truyện Việt Kiều
Mở đầu-- Linh Sơn Huyết Lệ
Categories: Truyện Kiếm Hiệp 
2875 days ago · From Truyện Việt Kiều
Hồi 1-- Thoát Hồ Gia, Rừng Táo Bái Sư Phụ
Categories: Truyện Kiếm Hiệp 
2892 days ago · From Truyện Việt Kiều
Chương 1-- Kiếm Yêu
Categories: Truyện Kiếm Hiệp 
2898 days ago · From Truyện Việt Kiều
Hồi 1-- Mở Màn
Categories: Truyện Kiếm Hiệp 
2898 days ago · From Truyện Việt Kiều
ác phẩm có bối cảnh là cuộc chiến tranh giữa ba thế lực lớn: đế quốc Thương Lưu cầm quyền của Băng tộc, tàn dư của cựu Vương triều Không Tang, cùng những giao nhân có nguồn gốc nơi biển cả tự do vô tận, vùng lên không cam chịu kiếp sống nô lệ.
Categories: Truyện Kiếm Hiệp 
2905 days ago · From Truyện Việt Kiều