Home
Chat Videos Forum
Sounds Photos Ads Members Stories Recipes Locations Blogs More
 
Browse Alphabetically
Featured Stories
RSS
 
Tôi chả hiểu sao người đời lại có câu tình yêu mù quáng, nếu đã mù quáng thì đâu còn lí trí gì đâu để mà yêu, nhưng nếu nói là khi yêu con người ta trở nên mù quáng, à thì nghe ra được một chút
2883 days ago · From Truyện Việt Kiều
Featured