Home
Chat Videos Forum
Sounds Photos Ads Members Stories Recipes Locations Blogs More
 
Browse Alphabetically
Browse Stories By Tag: ca dao
RSS
 
Nhận được thư em lúc nhá nhem, Mừng mừng tủi tủi mở ra xem Trong thư em viết dăm ba chữ: "Anh ơi ngày mai nó lấy em".
Categories: Thơ Ca Dao 
2855 days ago · From Truyện Việt Kiều
Qua đình ngả nón trông đình Nhìn anh ăn mặc thùng thình thấy ghê.
Categories: Thơ Vui 
2855 days ago · From Truyện Việt Kiều
Biết rằng dạ có vấn vương Để tôi cậy mối tìm đường sang chơi.
Categories: Thơ Ca Dao 
2855 days ago · From Truyện Việt Kiều
Thấy anh như thấy mặt trời Chói chang khó ngó, trao lời khó trao.
Categories: Thơ Ca Dao 
2855 days ago · From Truyện Việt Kiều
Phận em sao lắm dở dang Cầm tiêu tiêu gẫy, cầm đàn đứt dây.
Categories: Thơ Ca Dao 
2855 days ago · From Truyện Việt Kiều
Ra về lòng lại dặn lòng Chanh chua chớ phụ, ngọt bòng chớ ham.
Categories: Thơ Ca Dao 
2855 days ago · From Truyện Việt Kiều