Home
Chat Videos Forum
Sounds Photos Ads Members Stories Recipes Locations Blogs More
 
Browse Alphabetically
Browse Stories By Tag: tục ngữ
RSS
 
Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2884 days ago · From Truyện Việt Kiều
Một sự nhịn chín điều lành
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2884 days ago · From Truyện Việt Kiều
Lá lành đùm lá rách
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2884 days ago · From Truyện Việt Kiều
Kính lão đắc thọ
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2884 days ago · From Truyện Việt Kiều
Học thầy không tày học bạn
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2884 days ago · From Truyện Việt Kiều
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2884 days ago · From Truyện Việt Kiều
Đàn gảy tai trâu
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2884 days ago · From Truyện Việt Kiều
Cây có cội , nước có nguồn
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2884 days ago · From Truyện Việt Kiều
Bé đi câu, lớn đi hầu, già đi hỏi nợ
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2884 days ago · From Truyện Việt Kiều
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Categories: Thơ Tục Ngữ 
2884 days ago · From Truyện Việt Kiều