Bruce timeline RSShttp://blogvietkieu.com/m/wall/index/Bruce/Bruce timeline RSS<![CDATA[Bruce nhận xét về một bài đăng blog]]>Mon, 11 Aug 2014 13:38:20 +0000<![CDATA[Bruce Thêm mới video]]>Sun, 27 Jul 2014 05:39:03 +0000<![CDATA[Bruce added new story]]>Sat, 26 Jul 2014 16:12:44 +0000<![CDATA[Bruce nhận xét về một bài đăng blog]]>Sat, 26 Jul 2014 15:49:16 +0000<![CDATA[Bruce đã cho ý kiến trên một truyện-thơ]]>Sat, 26 Jul 2014 15:39:23 +0000