Home
Chat Videos Forum
Sounds Photos Ads Members Stories Recipes Locations Blogs More
 
General Info
 
Headline:
vui thường hay cười một mình
First Name:
Ky
Last Name:
Nhien
Country:
United States
Sex:
Woman
City:
New York
Description

Khoảng cách quá xa làm chúng tôi mệt mỏi. Sự mệt mỏi thấm dần, thấm dần - cho đến một ngày, mọi thứ trở nên nặng nề hết mức, chúng tôi buông tay nhau ra. Không cãi vã, không giận hờn, không dằn vặt. Đơn giản, chỉ là buông tay.

Additional information
 
Height:
999
Weight:
000
Income:
000
Occupation:
NA
Religion:
NA
Education:
NONE
Relationship Status:
Married
Hobbies:
LAZY
Interests:
LAZY
Ethnicity:
xxx
Favorite Sites:
BVK
Favorite Music:
BVK
Favorite Films:
BVK
Favorite Books:
BVK
Info